phone 505 335 579 point ul. Jurajska 10, Alwernia point biuro@wonat.pl
Wonat


Ekrany akustyczne | Ekrany drogowe | Ekrany kolejowe | Ogrodzenia wyciszające hałas


Firma Wonat sp. z. o. o. powstała w kwietniu 2013 roku w celu realizacji prac związanych z budownictwem drogowym i kolejowym. Specjalizuje się w montażu ekranów akustycznych oraz wykonywaniu robót palowych.
Kadra posiada doświadczenie z budowy autostrad A1, A4, a także dróg ekspresowych oraz linii kolejowych.
 


Budowa i montaż akustycznych barier dźwiękochłonnych to nasza specjalność!
 
Oferta


  • Kompleksowa budowa ekranów akustycznych (projektowanie i wykonawstwo)
  • Roboty palowe w technologii tradycyjnej oraz CFA dla budownictwa kubaturowego
  • Montaż barier energochłonnych
  • Roboty ziemne
  • Wynajem sprzętu budowlanego (koparki, samochód z HDS, koparko-ładowarka)